Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti absolvovali cvičenie na Lešti za prítomnosti štátnej tajomníčky MV SR

    5. a 6. február 2024
    Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti absolvovali cvičenie na Lešti za prítomnosti štátnej tajomníčky MV SR
    V dňoch 5. a 6. februára 2024, pod vedením kolegyne Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyovej a OZ Salus Vitalis, prebehla 2. časť odborného cvičenia z Medicíny katastrof a Udalostí s hromadným postihnutím osôb pre študentov špecializačného štúdia - Starostlivosť o kriticky chorých a 3. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva  Katolíckej univerzity v Ružomberku v Centre výcviku Lešt. 
    Cvičenia sa zúčastnila aj pani štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR, Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. s jej pracovným tímom. Vyzdvihla význam spolupráce a prípravu zložiek IZS na krízové situácie ako bolo nešťastie na FF v Prahe a uviedla: "Našou úlohou a výzvou je príprava príslušníkov PZ, aby manažérsky, ale aj z hľadiska poskytovania prvej pomoci, boli na takéto situácie profesionálne pripravení."