Te Deum 2023: Spoznávajme a vyznávajme pravdu

  Katolícka univerzita v Ružomberku ukončila akademický rok 2022/2023 slávnosťou Te Deum a inauguráciou dekana filozofickej fakulty.
  Te Deum 2023: Spoznávajme a vyznávajme pravdu

  Program slávnostného ukončenia akademického roka začal slávnostnou svätou omšou Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpoli. Hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, veľký kancelár KU v Ružomberku. Koncelebrantom bol Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy.

   

  Aj v univerzitnom prostredí potrebujeme životabudič

   

  Veľký kancelár KU vo svojej kázni zdôraznil potrebu osobného svedectva kresťana v každodennom živote, v prostredí, ktoré sa snaží pretláčať hodnoty tohto sveta. Podľa slov arcibiskupa v takýchto chvíľach dostávame prísľub od samého Ježiša, ktorý sa prihovára ku všetkých svojim učeníkom s prísľubom Ducha svätého, ducha pravdy. Poukázal na snahu o „vytesnenie“ kresťanstva z verejného, ale aj osobného života ľudí a chaos, ktorý dnešný svet prináša do mysle. To je dôvod, prečo je potrebné prosiť o „životabudič“, ktorý nám dáva schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom.  Tento „životabudič“ je však nevyhnutný aj v univerzitnom prostredí, keďže jedna vec je pravdu poznávať a iná pravdu vyznávať.

  Po ďakovnej bohoslužbe sa v Aule Jána Pavla II. uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce a inauguráciu nového dekana Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Mgr. Samuela Štefana Mahúta, PhD., ktorý bol do funkcie zvolený na obdobie 2023-2027.

   

  Úspešný akademický rok: Kvalita, medzinárodné úspechy aj nízka nezamestnanosť

   

  Zhromaždeniu sa prihovoril doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU v Ružomberku, ktorý považuje uplynulý akademický rok 2022/2023 za úspešný. Katolícka univerzita zvíťazila 2x v Národnej cene za kvalitu, dosiahla úspechy doma i vo svete (napríklad vystúpenie zboru Benedictus) alebo ju vyhodnotili ako vysokú školu s najnižšou mierou nezamestnanosti svojich absolventov.

  Rektor J. Demko vo svojom príhovore tiež pripomenul význam pojmu philosophia (láska k múdrosti) a potrebu lídra so schopnosťou priťahovať, aktivovať a viesť. Spomenul tiež latinský termín prudentia ako ďalšie synonymum pre múdrosť – ktoré znamená aj obozretnosť, prezieravosť či rozvážnosť.

  Následne sa zhromaždeným prihovor nový dekan filozofickej fakulty Samuel Štefan Mahút, ktorý z doterajšej histórie fakulty vyzdvihol jej úspešných absolventov a poďakoval sa svojím predchodcom na tomto poste. Vyjadril nádej v spoluprácu a dialóg, o čo požiadal aj všetkých členom akademickej obce a študentov.