UNIUM 2021

  Katolícka univerzita v Ružomberku pripravuje v termíne 26.-28. októbra 2021 medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok - UNIUM 2021.
  UNIUM 2021

  Festival sa mal uskutočniť už v apríli 2021 no vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 musel byt presunutý na iný alternatívy termín. Poslaním medzinárodného multižánrového festivalu UNIUM Ružomberok 2021 je vytvorenie platformy pre tvorivú činnosť mladých ľudí, jej konfrontáciu a prezentáciu. Podujatie má dve kľúčové zamerania: poskytnúť priestor študentom slovenských a zahraničných univerzít na festivalovo-súťažnú prezentáciu umeleckej a vedeckej tvorby, a zároveň prezentovať Katolícku univerzitu v  meste Ružomberok, v regióne Liptov, v rámci Žilinského samosprávneho kraja, Slovenska i zahraničia.

  Konfesijné zameranie Katolíckej univerzity predstavuje v štruktúre vysokých škôl špecifikum, ktoré chce festival zvýrazniť, ale aj poukázať na rozmer  nadkonfesionálnej spolupráce a rešpektovanie akademickej slobody.   Ambíciou je každoročne prilákať do mesta mladých ľudí, nadšencov umenia a vedy, a ponúknuť to najlepšie z  výskumu a činnosti Katolíckej univerzity študentom a obyvateľom mesta.

  Vzhľadom na dynamickosť pandemickej situácie budú jednotlivé činnosti festivalu prezentované aj v online priestore. Počas festivalu budú prebiehať súťaže, umelecké a vedecké semináre, besedy s umelcami a osobnosťami verejného života, výstavy a sprievodné aktivity Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.  

  UNIUM v názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale  aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája, spoločne ho vytvárame a chránime. Je predpoklad, že podujatie sa stane fórom, ktoré bude mať povahu hodnotovej a intelektuálnej formácie mladých ľudí.

   V Žilinskom samosprávnom kraji pôjde o jedinečné periodické podujatie tohto typu. Záštita Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ubezpečením, že Katolícka univerzita v Ružomberku je v štruktúre slovenského školstva rešpektovaná ako inštitúcia so špecifickou a akceptovanou formáciou.

  Záštita: rektor KU, primátor mesta Ružomberok, Žilinský samosprávny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR