V Austrálii aj za účasti KU v Ružomberku

    V dňoch 4. až 8. marca 2024 sa konala medzinárodná vzdelávacia konferencia a veľtrh s názvom APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) v Perthe v Austrálii.
    V Austrálii aj za účasti KU v Ružomberku

    Túto 17. konferenciu a výstavu APAIE PERTH AUSTRALIA organizovalo päť západoaustrálskych univerzít (Curtin University, The University of Western Australia, Murdoch University, The University of Notre Dame Australia a Edith Cowan University) a zúčastnilo sa jej viac ako 2 500 delegátov prezentujúcich možnosti vysokoškolského štúdia po celom svete. Vychádzajúc z ponuky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky sa v rámci projektu „Study in Slovakia – GOOD IDEA“ mohli zapojiť slovenské vysoké školy do propagácie  vysokého školstva a vedy v zahraničí v súlade s plánom obnovy. Toto podujatie predstavovalo výborné príležitosti na nadväzovanie nových kontaktov a bilaterálne stretnutia s partnermi. Katolícku univerzitu v Ružomberku zastupoval prorektor pre vzdelávanie Martin Taraj, ktorý v Slovenskom propagačnom stánku prezentoval možnosti vzdelávania a absolvoval ďalšie stretnutia otvárajúce nové partnerstvá a možnosti spolupráce. Zároveň toto podujatie bolo vynikajúcou príležitosťou, ako propagovať naše Slovensko a región Liptov v zahraničí.