Vychutnali sme si kávu s koučom

    V nadväznosti na úvodný workshop zameraný na základné poznatky o koučovacom prístupe a možnostiach jeho využitia v reálnych situáciách našej akademickej práce, ktorý sa konal 27. januára 2022 pod vedením medzinárodne certifikovanej koučky Ing. Zdenky Klinkovej, PhD., ACC, členky profesionálnych organizácií ICF Slovak Chapter a Slovenskej asociácie koučov, regionálnej koordinátorky iniciatívy zavádzania koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity, sa 12. mája 2022 uskutočnila aktivita „Káva s koučom“.
    Vychutnali sme si kávu s koučom

    Tentokrát išlo o ukážky reálneho koučovania a k Dr. Klinkovej sa pridali aj Dr. Peter Siman, člen Prezídia Slovenskej asociácie koučov a Dr. Ivan Šimko, profesionálny kresťanský kouč. Účastníci mohli byť koučovaní alebo pozorovatelia koučovacieho procesu, a to všetko pri príjemnom posedení pri kávičke či čaji. Zavádzanie koučovacieho prístupu má význam nielen z hľadiska zvyšovania produktivity práce zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), ale aj skvalitňovania a modernizácie výučby študentov v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných na KU, aby boli na trh práce lepšie vybavení aj tzv. mäkkými zručnosťami. Vedenie KU hľadá možnosti ďalšej kooperácie so Slovenskou asociáciou koučov, pričom najoptimálnejšou situáciou by bolo dosiahnutie celouniverzitnej kresťanskej koučovacej kultúry.