Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnilo zasadnutie univerzitnej volebnej komisie pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku.
  Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Po ukončení volieb na všetkých fakultách KU sčítala univerzitná volebná komisia počty hlasov jednotlivých kandidátov na základe zápisníc volebných komisií fakúlt KU.
  Počet zúčastnených voličov na celej KU bol 245. Z toho počet platne upravených hlasovacích lístkov bol 240.

  Na základe počtu získaných hlasov komisia určila poradie zvolených kandidátov:
  1. KRISTÍNA JURINOVÁ – Pedagogická fakulta KU, študijný program Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry, I. stupeň štúdia
  2. KRISTÍNA HOLOMÁŇOVÁ – Pedagogická fakulta KU, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, I. stupeň štúdia
  3. Bc. Matúš Ján Capko – Filozofická fakulta KU, študijný program Žurnalistika, II. stupeň štúdia
  4. Ján Bukovina – Fakulta zdravotníctva KU, študijný program Rádiologická technika, I. stupeň štúdia
  5. Štefan Vranovský – Pedagogická fakulta KU, študijný program Manažment, I. stupeň štúdia
  6. Samuel Sitkanič – Teologická fakulta KU, študijný program Katolícka teológia, II. stupeň štúdia

  Členmi ŠRVŠ volenými študentskou časťou akademickej obce KU sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Náhradníkmi sa stávajú zvyšní kandidáti.