Zlatá medaila ZSVTS pre prorektora Miroslava Ruska

    Dňa 16. marca 2023 sa v Congress Hotel Centrum v Košiciach uskutočnilo rokovanie medzinárodnej konferencie FITS23. Fórum inžinierov a technikov Slovenska organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency - ESA). Ústredná téma konferencie FITS 2023 mala názov: Deň ESA na Slovensku.

    Súčasťou podujatia bolo slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS. Medzi ocenenými bol aj Miroslav Rusko, prorektor pre vedu a umenie KU. Bola mu udelená Zlatá medaila ZSVTS za dlhoročnú aktívnu činnosť vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, kde pôsobí nielen v Rade ZSVTS ,ale pôsobil aj v jej predsedníctve. Od roku 1985 sa aktívne zapája do činnosti Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie, pričom od roku 2011 pôsobí vo funkcii jej predsedu. Každoročne sa podieľa na organizovaní odborných akcií, medzinárodných vedeckých konferencií, odborných seminárov, workshopov, tematických exkurzií.

    Podujatie FITS malo za cieľ poskytnúť príležitosti získať prostredníctvom odborných príspevkov informácie, zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe a úspešnej realizácie vesmírnych aktivít na Slovensku. Zároveň poskytlo priestor na výmenu informácií a zdieľanie nápadov pre zástupcov vedy, výskumu, techniky a vzdelávania. Účasť na konferencii bola prínosom pre všetkých inžinierov a technikov, výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám.