Zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč

    Mons. Alojz Tkáč bol v poradí druhým veľkým kancelárom KU, funkciu vykonával od 18. septembra 2003 do 9. júla 2010.
    Zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč

    Narodil sa 2. marca 1934 v Ohradzanoch. Po maturite v Humennom študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu na RKCMBF UK v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961. V rokoch 1961 – 1963 bol kaplánom v Zborove, v rokoch 1964 – 1975 archivárom Biskupského úradu v Košiciach. V rokoch 1975 – 1983 bol bez štátneho súhlasu mimo pastorácie. V rokoch 1983 – 1990 bol správcom farnosti Červenica. Dňa 14. februára 1990 bol menovaný za biskupa a biskupskú vysviacku prijal 17. marca 1990 v Košiciach. 31. marca 1995 bol menovaný za košického arcibiskupa, metropolitu. Od 10. júla 2010 bol emeritným arcibiskupom. Doteraz udelené ocenenia na KU: za vznik KU v roku 2004 a zlatá medaila KU pri príležitosti životného jubilea v roku 2009.

    Foto: Peter Zimen