Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku 2023

  Posledná januárová nedeľa 29. januára 2023 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.
  Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku 2023
  Začiatok (dátum, čas):29. 1. 2023, 1:00
  Koniec (dátum, čas):29. 1. 2023, 23:59
  Usporiadateľ:Rektorát

  Súčasťou "Nedele Katolíckej univerzity v Ružomberku" bude slávnostná bohoslužba, ktorú bude slúžiť vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku o 14.30 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš. 

  Bohoslužba bude zároveň odvysielaná na rádiu Lumen.