Balík externých aplikácií systému TransCard

Ponuka platí len pre nové preukazy s vizuálom „denný študent ISIC“ a „denný študent KU NOISIC“, ktoré sú vytlačené po 01. 09. 2019.

  1. Postupujte podľa pokynov v článku Vydanie preukazu študenta , bod č. 13, 14 a 15.
  2. Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard hradí študent priamo firme TransData cez web Ubian, prípadne prostredníctvom SMS. 
    3 € s DPH - Aktivácia dopravných vlastností študentského preukazu 
    3 € s DPH - Ročná prolongácia dopravných funkcionalít študentského preukazu 
    Tj. prvý rok 6 € s DPH a potom 3 € s DPH každý akademický rok.

Externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o. pokrývajú dopravné spoločnosti: 

AD Púchov, s.r.o.; Arriva Liorbus, a.s.; Arriva Michalovce, a.s.; Arriva Nitra, a.s.; Arriva Nové Zámky, a.s.; Arriva Trnava a.s.; BUS Karpaty Stará Ľubovňa, s.r.o.; Dopravný podnik B. Bystrica, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Dopravný podnik mesta Košice, a.s.; Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.; Eurobus Košice, a.s.; Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; SAD Dunajská Streda, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Lučenec, a.s.; SAD Poprad a.s.; SAD Prešov, a.s.; SAD Prievidza, a.s.; SAD Trenčín, a.s.; SAD Zvolen, a.s.; SAD Žilina, a.s.; SKAND Skalica, s.r.o.; Slovak Lines Bratislava, a.s.; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o. pokrývajú tieto knižnice:

Univerzitná knižnica Bratislava; Centrum vedeckých a technických informácií SR, Bratislava; Štátna vedecká knižnica v Prešove; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene