Vydanie duplikátu preukazu

vizuály: „denný študent ISIC“, „denný študent KU NOISIC“, „externý študent KU“

Ste študent I., II. alebo III. stupňa štúdia na KU v Ružomberku a žiadate vydať duplikát preukazu študenta:

 1. Obratom oznámte stratu, alebo poškodenie preukazu e-mailom na: preukazy@ku.sk.
  (Zablokujeme preukaz, aby nedošlo k zneužitiu Vášho stravovacieho konta na KU, ...)
 2. Prihláste sa do aplikácie: https://abakus.ku.sk/preukazy/, ďalej v tomto návode označená ako aplikácia Preukazy.
 3. V aplikácii Preukazy si v záložke „Údaje na preukaze“ skontrolujte správnosť Vašich osobných údajov. Zistené nezrovnalosti nahláste čo najskôr na príslušné študijné oddelenie.
 4. V aplikácii Preukazy podľa údajov v záložke „Poplatok a platby“ uhraďte poplatok za vydanie duplikátu na účet KU v RK.
 5. V prípade potreby aktualizujte Vašu fotografiu v aplikácii Preukazy podľa článku Nahratie fotografie.
 6. Prekontrolujte si v aplikácii Preukazy splnenie podmienok pre tlač preukazu.
 7. Keď máte všetko splnené, napíšte e-mail na preukazy@ku.sk, že ste splnili podmienky a žiadate o vydanie duplikátu. Na základe tejto informácie Vám bude preukaz daný do tlače.
 8. Študent si duplikát preukazu môže prevziať, až keď je preukaz vyrobený. Informáciu o vyrobení preukazu nájdete v aplikácii Preukazy v záložke „Preukazy“.
 9. Študent si preukaz aktivuje na Univerzitnom termináli KU:
  • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (3x kiosk - PC žlté mesiačiky, prízemie UK KU);
  • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologický inštitút v Spišskom Podhradí (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologická fakulta Košice (All-in-One PC, študijné oddelenie);