Vyhľadávanie zamestnancov

  doc. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra psychológie - FF, Poradenské centrum

  PaedDr. Monika Homolová

  Doktorandka, Denná forma štúdia
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Mgr. Lenka Horváthová

  Doktorandka, Denná forma štúdia
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce - Ružomberok

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoDekanát PF

  Ing. Silvia Hovancová

  Doktorandka, Externá forma štúdia
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce - Ružomberok

  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoTeologická fakulta, Katedra systematickej teológie

  Ing. PaeDr. Janko Hrasko, PhD

  PracoviskoFilozofická fakulta