Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

    "Vyzdvihujem ľudský prístup a rodinné vzťahy. Štúdium ovplyvnilo moje osobné nastavenie a získal som viac, než som čakal."
    Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

    Moje meno je Daniel Lysý, študoval som na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 2011-2014 na postgraduálnom štúdiu v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Keďže som predtým študoval aj na inej univerzite, mohol som si porovnať rozličné študijné podmienky, prístup, odbornosť a vzťahy na univerzitách. Chcel by som preto veľmi oceniť prístup, študijné podmienky, príležitosti a možnosti na osobný i profesijný rozvoj, ktoré som tu v Ružomberku mohol získať. Veľmi vyzdvihujem aj ľudský prístup a takmer rodinné vzťahy, aké na katedre žurnalistiky vládli medzi pedagógmi navzájom a tiež medzi pedagógmi a študentmi. Obdobie štúdia veľmi pozitívne ovplyvnilo moje odborné i osobné nastavenie a vďaka nemu som získal viac, než som čakal.