Jakub Krška, absolvent žurnalistiky, televízny novinár, dokumentarista a kreatívec

    "Na Katolíckej univerzite som našiel seba. Kto som a kým sa chcem stať. Na horizontálnej i vertikálnej úrovni."
    Jakub Krška, absolvent žurnalistiky, televízny novinár, dokumentarista a kreatívec