mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak

    Na základe mojej pozitívnej skúsenosti z pedagogickej fakulty veľmi odporúčam štúdium na Katolíckej univerzite
    mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak

    Na pedagogickej fakulte som absolvoval rigorózne konanie a kvôli nástupu na misiu som nestihol slávnostnú promóciu. Pod vedením doc. Róberta Sarku som napísal  rigoróznu prácu na tému Dialóg v učení pápežov Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI., pápeža Františka a ich využitie na hodinách náboženstva. Na základe mojej pozitívnej skúsenosti z pedagogickej fakulty veľmi odporúčam štúdium na Katolíckej univerzite