Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník

  "Nielen štúdium a internát, ale aj tvorivé stretnutia s mladými mi dotvárali moje poslanie. Vznikli krásne priateľstvá so študentmi, ktoré udržujeme dodnes."
  Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník

  V rokoch 2011 až 2016 som mal možnosť pôsobiť na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Boli to pre mňa chvíle osobnej práce na sebe, ale aj zapojenia sa do života mládeže študujúcej na katedre žurnalistiky.

  Nielen štúdium žurnalistiky a pobyt na internáte, ale aj tvorivé stretnutia s mladými mi dotvárali moje poslanie ako saleziána. 

  Po trojročnom doktorandskom štúdiu som mal možnosť aj učiť žurnalistov a niektorých študentov ďalej sprevádzať životom. Vznikli krásne priateľstvá, ktoré udržujeme dodnes. 

  Atmosféra počas tých rokov dýchala rozkvetom a novými nápadmi, kde je mladosť je aj veselosť, pravda aj pochabosť, ktoré dotvárajú tvárnosť našich dni. Radosť a pokoj spolu s pozvaním objaviť seba nech ostáva na tejto univerzite.

  Pavol Dzivý, SDB, mediálny pracovník, direktor saleziánskej komunity v Žiline