Peter Madzík, absolvent manažmentu, nositeľ ocenenia Top manažér kvality 2022

    „Katolícka univerzita v Ružomberku vypĺňa na Slovensku určitý hodnotový priestor a svojou orientáciou na morálne a náboženské formovanie študentov je unikátna. Čeliť výzvam dnešného sveta je bez morálneho a duchovného rozmeru čoraz ťažšie. Myslím, že úloha konfesijných univerzít vrátane KU bude narastať."

    Katolícka univerzita vypracovala vnútorný systém kvality a zosúladila svoje študijné programy s akreditačnými štandardmi.   Tento neľahký proces sme úspešne zvládli – okrem výbornej vnútornej spolupráce k tomu významne prispelo aj manažovanie tohto procesu doc. Mgr. Petrom Madzíkom, PhD. 

    Popredný slovenský odborník na kvalitu vyštudoval manažment na našej alma mater, v súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského. V roku 2022 získal prestížne ocenenie Top manažér kvality v kategórii verejná správa – práve za jeho výsledky na KU. Cenu mu udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ako koordinátor štátnej politiky kvality.