Samuel Vaterka, kameraman

  "Našiel som tu svoje budúce povolanie, získal všetky odborné vedomosti a v neposlednom rade som osobnostne pookrial. Našiel som tu hodnotovo zmýšľajúcich ľudí so skvelým charakterom."
  Samuel Vaterka, kameraman

  Štúdium na Katolíckej univerzite ma ovplyvnilo v troch smeroch, azda tých najdôležitejších, ktoré človek od štúdia na univerzite potrebuje.

  V prvom rade som tu nabral správne smerovanie pre moje budúce povolanie. Aj keď som mal ambíciu byť píšucim novinárom, hneď v prvom ročníku ma oslovilo technicky výborne vybavené televízne štúdio, priľnul som ku kamere, a tá so mnou ostala počas celého štúdia a následne sa stala aj nástrojom mojej budúcej profesie.

  Zároveň som tu získal všetky potrebné odborné vedomosti, no čo je ešte dôležitejšie, vďaka skvelému vyváženiu teoretickej a praktickej prípravy som tu nadobudol hlavne kompletné zručnosti pre svoje ďalšie zamestnanie. Asi to nie je samozrejmosť, že vás hneď po ukončení štúdia osloví sám zamestnávateľ s ponukou práce a ocenením, že ste hotový človek pripravený do praxe.

  No a v neposlednom rade som na svojej alma mater osobnostne pookrial. Našiel som tu hodnotovo rovnako zmýšľajúcich ľudí so skvelým charakterom. Nechcem, aby to vyznelo len ako klišé fráza, no naozaj som sa tu cítil ako doma (len menej vysávania :).

  Vďaka štúdiu na Katolíckej univerzite som hneď po ukončení štúdia prežil 7 krásnych rokov v RTVS na pozícii strihač a kameraman spravodajstva, športu a publicistiky, k tomu som pridal (zatiaľ) 3 roky v TV Markíza ako kameraman športového spravodajstva a vďaka externej spolupráci s istou produkčnou spoločnosťou som kameramansky spolurealizoval stovky priamych prenosov z našich najvyšších športových súťaží. Vďaka tomu všetkému som navštívil 7 krajín, natočil či postrihal stovky, azda už aj tisíce reportáží, k tomu pridal niekoľko dokumentov a kameramansky som sa podieľal aj na reportáži Martiny Kvačkajovej (mimochodom, tiež absolventky KU), za ktorú dostala v roku 2017 špeciálne ocenenie na súťaži Circom Prix (súťaž verejnoprávnych médii z celého sveta, zapojených 24 krajín).

  Keď to zhrniem, výborné technické zabezpečenie, množstvo praktických predmetov a odborný, no zároveň priateľský prístup všetkých členov fakulty ma dokázal kompletne pripraviť na prácu, ktorú robím, a zároveň zostať človekom s kresťanskými hodnotami a charakterom.

  Na záver by som chcel pripomenúť, aby sme nezabudli na jednu z najväčších osobností Katolíckej univerzity, pána profesora Tadeusza Zasępu, a venovali mu krátku spomienku. Ďakujem jemu, ale aj všetkými pracovníkom KU za krásnu spoločnú cestu!