Konferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

    Intenzívne používanie internetu deťmi a mladými ľuďmi je fenoménom dnešnej doby. Prináša mnohé benefity, ale je spojený aj s množstvom rizík. Zámerom konferencie je stretnutie výskumníkov a odborníkov z praxe, sieťovanie, spoločná diskusia v širokých témach využívania digitálneho priestoru deťmi a mladými.
    Začiatok (dátum, čas):7. 2. 2023, 9:00
    Koniec (dátum, čas):7. 2. 2023, 16:00

    Konferencia bude mať dve sekcie: výskumnú, kde slovenskí výskumníci budú prezentovať ich aktuálne vedecké zistenia a odbornú, v ktorej vystúpia odborníci z praxe z organizácií, ktoré sa prakticky venujú práci s deťmi  a mladými v oblasti digitálneho priestoru.