Výzva na prihlasovanie: krátkodobá mobilita doktoranda Erasmus+ KA131 LS 2022/2023

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na krátkodobú mobilitu doktoranda organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA131 v letnom semestri akademického roka 2022/2023.
  Začiatok (dátum, čas):24. 10. 2022, 7:00
  Koniec (dátum, čas):8. 11. 2022, 15:00

  Detaily k prihlasovaniu nájdete tu:

   krátkodobá mobilita doktoranda

  Prihlasovanie potrvá do:  8. 11. 2022 do 11:30