Predĺženie platnosti preukazu

„Bezplatné predĺženie“ a „Predĺženie s ISIC licenciou“

Bezplatné predĺženie

vizuály: „denný študent ISIC“, „denný študent KU NOISIC“, „externý študent KU“

Ste študent vyššieho ročníka I., II. alebo III. stupňa štúdia na KU v Ružomberku a žiadate predĺžiť platnosť preukazu bezplatne červenou známkou „Neplatí na ISIC zľavy“ na aktuálny akademický rok. Bezplatné predĺženie pre študentov je dostupné pre vizuály: „denný študent ISIC“, „denný študent KU NOISIC“ a „externý študent KU“.

Prolongačná známka červená „Neplatí na zľavy ISIC“ je bezplatná.
 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Priamo na zápise na študijnom oddelení, alebo dodatočne na Pracovisku preukazov (prízemie Rektorát KU), si  bezplatne prevezmite známku Neplatí na ISIC zľavy“.
 3. Aktualizujte si čip preukazu na Univerzitnom termináli KU
  • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (3x kiosk - PC žlté mesiačiky, prízemie UK KU);
  • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologický inštitút v Spišskom Podhradí (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologická fakulta Košice (All-in-One PC, študijné oddelenie);

Predĺženie s ISIC licenciou

len vizuál: „denný študent ISIC“

Ste denný študent vyššieho ročníka I., II. alebo III. stupňa štúdia na KU v Ružomberku, vlastníte preukaz s vizuálom „denný študent ISIC“ a žiadate si predĺžiť platnosť preukazu a zároveň aj predĺžiť licenciu ISIC na aktuálny akademický rok:

Prolongačná známka s licenciou ISIC cena 10€ uhrádza sa Združeniu CKM SYTS.
 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. V ďalšom kroku si potrebujete od Združenia CKM SYTS vybaviť predĺženie Vašej ISIC licencie a obdržať ISIC známku, ktorú si nalepíte na preukaz:
  Buď online: Zakúpenie ISIC známky pre vyššie ročníky
  Alebo osobne: U brigádnika Združenia CKM SYTS, ktorý bude na KU počas septembra/októbra si zakúpte licenčnú známku ISIC 09/2022 v cene 10 € (platba kartou) - kontakt na brigadnikov Združenia CKM SYTS.
 3. Aktualizujte si čip preukazu na Univerzitnom termináli KU:
  • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (3x kiosk - PC žlté mesiačiky, prízemie UK KU);
  • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologický inštitút v Spišskom Podhradí (All-in-One PC, študijné oddelenie);
  • Teologická fakulta Košice (All-in-One PC, študijné oddelenie);

Predĺženie voliteľnej funkcionality pre cestovanie autobusmi, UBIAN, balík dopravných aplikácií TransCard, od firmy TransData s.r.o. :
Ak ste študent I. alebo II.  stupňa štúdia v dennej forme štúdia a chcete aj vo vyššom ročníku naďalej používať  cestovanie autobusmi v prímestskej doprave SAD a MHD,  návod: TransData - Aktivácia zľavy v doprave na preukaze študenta