Vyhľadávanie zamestnancov

  Ing. Zuzana Gončárová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

  PaedDr. Zuzana Gondová

  Doktorandka, Externá forma štúdia
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hana Grellnethová

  PracoviskoDekanát filozofickej fakulty

  doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra cudzích jazykov

  PhDr. Helena Habiňáková

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Iveta Halahijová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Mgr. Marek Hasák, PhD.

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra žurnalistiky

  prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

  Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra matematiky