Vyhľadávanie zamestnancov

  doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

  Vedúca katedry, Vedúca katedry fyzioterapie, Docentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra fyzioterapie

  prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  PracoviskoPedagogická fakulta

  doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Ing. Jana Husarčíková

  PracoviskoDekanát fakulty zdravotníctva

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný docent
  PracoviskoKatedra histórie

  Mgr. Oliver Hvizd

  výpožičný pult +421/5568 36 159
  PracoviskoDekanát TF

  Drahomíra Hyravá

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky

  Alena Chebenová

  PracoviskoDekanát filozofickej fakulty

  prof. Irina Chelysheva, DrSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka