Vyhľadávanie zamestnancov

  Ing. Peter Debnár

  Informatik, Správca siete
  PracoviskoRektorát

  Mária Debnárová

  PracoviskoFilozofická fakulta, Dekanát filozofickej fakulty

  PhDr. Imrich Degro, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra filozofie a histórie

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent
  PracoviskoRektorát, Katedra biológie a ekológie

  Mgr. art. David Gerard Di Fiore

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra hudby

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Univerzitná docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu